6 Jun 2009

Terima Kasih

Dari lubuk hati yang paling dalam,
kami sekeluarga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua handai tolan, kerabat, sahabat, kolega, tetangga, serta semua pihak lain yang telah memberikan dukungan moral, bantuan dalam berbagai bentuk, dan do'a yang tulus untuk bapak saya sedari beliau sakit bertahun-tahun belakangan ini hingga saat beliau berpulang dengan tenang ke Rahmatullah pada Jum'at 29 Mei 2009, 10.35 WIB, dan setelah beliau dimakamkan pada hari yang sama.

Kami memohonkan maaf atas segala kehilafan dan kesalahan Beliau semasa hidup, serta keikhlasan dari semuanya. Semoga Beliau mendapatkan tempat yang lapang di sisinya, dan kami yang berhutang budi di sini tak dapat lain daripada memohonkan pada Allah SWT kiranya berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua orang pada kami sekeluarga.

Wiwin & Ren
Kristik Islami

Entri Populer Minggu Ini